Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Hallintoasiat ja hallinto-oikeudenkäynnit


Hallintopäätökset ja oikaisuvaatimusmenettely

Erilaiset viranomaismenettelyt eivät aina tuo yksityisen asianosaisen kannalta toivottua lopputulosta. Kielteinen hallintopäätös voi liittyä esimerkiksi ajokorttiin, ampuma-aselupaan tai elinkeinotoimintaan. Myös esimerkiksi KELA:n ratkaisut tai muut sosiaali- ja eläke-etuuksia koskevat päätökset voivat poiketa hakijan odotuksista. Yritysten osalta kielteinen hallintopäätös voi liittyä esimerkiksi toimilupaan, rakennusvalvonta-asiaan tai vaikka anniskeluoikeuteen.

Yksityisen asianosaisen elämän kannalta maassa oleskeluun liittyvät ulkomaalaisasiat ovat erityisen merkittäviä. Tätä asiaryhmää on käsitelty erikseen täällä. Myös veroasiat koskevat käytännössä sekä kaikkia yksityishenkilöitä että yrityksiä. Verojuristin palveluistamme voit lukea enemmän täältä.

Valtion ja kunnan viranomaisten päätöksiin haetaan usein ensin muutosta oikaisuvaatimuksella. Viranomaisella on tällöin mahdollisuus oikaista itse tekemänsä virheellinen päätös. Jo oikaisuvaatimusmenettelyvaiheessa on tärkeää, että yksityinen asianosainen tuo selkeästi esiin asiaan vaikuttavat tosiseikat ja tarvittavat selvityksen vaatimustensa tueksi. Oikaisuvaatimuksen laatimisessa on syytä käyttää lakimiestä.

Valitus hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimusmenettelyssä annettuihin päätöksiin – ja joissain tilanteissa suoraan ensiasteen hallintopäätöksiin – voi pääsääntöisesti hakea muutosta valittamalla. Valittaminen tapahtuu tällöin hallinto-oikeuteen toimitettavalla hallintovalituksella. Hallinto-oikeus tutkii viranomaisen päätöksen oikeellisuuden. Oikeudenkäynti on pääosin kirjallista menettelyä. Tarvittaessa voidaan myös järjestää suullinen istunto tai järjestää katselmus. Hallinto-oikeuden päätöksiin on mahdollista hakea muutosta Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valittaminen edellyttää tällöin pääsääntöisesti valituslupaa.

Osa hallintopäätöksistä on täytäntöönpanokelpoisia, vaikka viranomaisen tai tuomioistuimen päätös ei olisikaan saanut vielä lainvoimaa. Nämä tilanteet voivat esimerkiksi ulkomaalaisasioihin tai verotuspäätöksiin. Viranomaiselta tai tuomioistuimelta on kuitenkin mahdollista hakea muutoksenhaun yhteydessä täytäntöönpanon kieltoa tai täytäntöönpanon keskeyttämistä. Lakimies avustaa myös täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan hakemuksen kanssa. Tämän johdosta on tärkeää, että lakimies on mukana hallintoasian hoitamisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta päämiehen etu voidaan huomioida parhaalla mahdollisella tavalla.

Lakimies tukenasi – kulut voidaan usein kattaa myös valtion varoista
Viranomaisen päätöksiin on mahdollista hakea muutosta. Lakimiesavustaja kartoittaa yksilöllisen tilanteesi ja auttaa parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamisessa. Toimistollamme on vankka kokemus erilaisten hallintoasioiden ja hallinto-oikeudenkäyntien hoitamisesta. Yksityishenkilöiden kohdalla hallintovalitusasioihin on tietyissä tilanteissa mahdollista saada yksityinen lakimiesavustaja valtion varoista. Lakimiesavustaja hakee tarvittaessa valtion oikeusapua puolestasi.

 

Ota yhteyttä