Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Rikosasiat


Rikoksen uhrin eli asianomistajan avustaminen
Rikoksen uhri eli asianomistaja tarvitsee tukea, jotta hänen oikeutensa rikosprosessissa turvataan parhaalla mahdollisella tavalla. Lakimiesavustaja auttaa päämiestä tarvittaessa jo rikosilmoituksen tekemisessä ja on tämän mukana poliisikuulusteluissa sekä oikeudenkäynnissä. Tuomioistuimelle on pääsääntöisesti toimitettava kirjallisesti asianomistajan korvausvaatimukset todisteineen ennen suullista pääkäsittelyä ja omat vaatimukset tulee esittää myös oikeudenkäynnissä. Lakimiesavustaja turvaa asianomistajan asemaa huolehtimalla siitä, että päämiehen vaatimukset ovat oikeasuhtaiset ja perustellut. Lakimies avustaa myös riittävän näytön hankkimisessa oikeudenkäyntiä varten. Esimerkiksi esinevahinkojen korvaamisen lisäksi asianomistajalla on usein oikeus vaatia korvausta kivusta ja särystä tai kärsimyksestä. Oikeusturvavakuutus kattaa usein asianomistajan oikeudenkäyntikulut siitä lähtien, kun syyte asiassa on nostettu. Lakimiesavustajan palkkio voidaan usein korvata myös valtion varoista.

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn puolustaminen
Rikoksesta epäillyllä on oikeus lakimiesavustajaan esitutkinnassa heti ensimmäisestä poliisikuulustelusta alkaen. Myös syyttäjän nostettua syytteen on syytetyllä oikeus järjestää puolustuksensa yksityisen lakimiehen avulla. Lakimiesavustajan tehtävä on turvata päämiehensä oikeudet rikosprosessissa. Keskustelut rikoksesta epäillyn ja lakimiesavustajan kanssa ovat laissa turvatulla tavalla luottamuksellisia. Lakimiesavustajan tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että syytettyä ei tuomita sellaisista teoista tai laiminlyönneistä, joihin hän ei ole syyllistynyt. Vaikka rikos olisikin tapahtunut, on lakimiesavustajan tehtävänä huolehtia siitä, että oikeudenkäynti on oikeudenmukainen ja tuomioistuimen määräämä rangaistus ei ole liian ankara. Rikosasioissa tilanteet ovat harvoin mustavalkoisia ja tulkinnallisissa tilanteissa on päämiehen edun mukaista, että hänen yksilöllinen tilanteensa otetaan huomioon. Sekä esitutkintaan että rikosoikeudenkäyntiin on monesti mahdollista saada rikoksesta epäillylle tai syytetylle yksityinen lakimiesavustaja, jonka palkkio korvataan valtion varoista.  

Rikoslakimiehen palvelut yrityksille
Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset voivat olla rikosprosessin osapuolia. Yritykset voivat esimerkiksi joutua erilaisten petosten tai muiden rikosten uhriksi. Myös yritysten omassa toiminnassa voidaan epäillä tapahtuneen rikos. Lakimiesavustajan käyttäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli esitutkinnasta alkaen on järkevää, sillä yrityksen omat resurssin voidaan tällöin kohdistaa omaan liiketoimintaan.