Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Ulkomaalaisasiat

Turvapaikan, oleskeluluvan tai kansalaisuuden hakeminen

Maassa oleskeluun liittyvät päätökset ovat yksityisen asianosaisen elämän kannalta erityisen merkittäviä. Omat sekä perheen turvapaikka- ja oleskelulupa-asiat herättävät tämän vuoksi monia kysymyksiä ja huolia.

Voit saada Suomesta turvapaikan, jos sinulla on perustellusti aihetta pelätä joutuvasi kotimaassasi tai pysyvässä asuinmaassasi vainotuksi alkuperäsi, uskontosi, kansallisuutesi, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Lisäksi edellytetään pääsääntöisesti, että et voi pelkäämäsi vainon vuoksi turvautua kotimaasi tai pysyvän asuinmaasi viranomaisten suojeluun.

Oleskelulupa Suomeen voidaan puolestaan myöntää esimerkiksi työn, yritystoiminnan tai opiskelun perusteella. Myös perhesyyt voivat olla peruste oleskelulupaan Suomessa. Oleskelulupaa voidaan tällöin hakea perheen yhdistämisen perusteella. Ensimmäisen oleskeluluvan jälkeen on mahdollista hakea jatko-oleskelulupaa tai pysyvää oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto valvoo lupaehtojen täyttymistä myös myönteisen päätöksen tekemisen jälkeen.

Myös Suomen kansalaisuutta on mahdollista hakea tiettyjen kriteerien täyttyessä.

Turvapaikkaan ja oleskelulupaan liittyvät prosessit voivat olla monitulkintaisia ja asianosaisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että hänen henkilökohtaiset olosuhteensa otetaan asian käsittelyssä riittävästi huomioon. Maahanmuuttoviraston päätöksiin on myös mahdollista hakea muutosta. Lakimiesavustaja on tukenasi valitusprosessissa ja pohtii yhdessä kanssasi ne seikat, joihin on syytä vedota parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Maasta poistamista koskevat asiat ja niiden täytäntöönpano

Osa ulkomaalaisasioista on täytäntöönpanokelpoisia, vaikka viranomaisen tai tuomioistuimen päätös ei olisikaan saanut vielä lainvoimaa. Nämä tilanteet voivat liittyä erityisesti maasta poistamiseen eli henkilön käännyttämiseen tai karkottamiseen. Viranomaiselta tai tuomioistuimelta on kuitenkin mahdollista hakea muutoksenhaun yhteydessä täytäntöönpanon kieltoa tai täytäntöönpanon keskeyttämistä. Usein tämä tehdään valituslupa- tai valitusasian yhteydessä. Lakimies avustaa myös täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan hakemuksen kanssa. On erityisen tärkeää, että lakimiesavustaja on mukana prosessissa mahdollisimman aikaisesta vaiheesta alkaen, jotta päämiehen etu voidaan huomioida parhaalla mahdollisella tavalla.

Ulkomaalaisasioihin erikoistunut lakimies apunasi

Ulkomaalaisasioissa asianosaiselle on monesti mahdollista saada yksityinen lakimiesavustaja oikeusapuna valtion varoista. Lakimies voi hakea oikeusapua puolestasi.

Voit kääntyä puoleemme esimerkiksi seuraavissa ulkomaalaisasioissa

  • oleskeluluvat
  • perheenyhdistämiset
  • karkotukset ja käännytykset
  • turvapaikka-asiat
  • kansalaisuusasiat
  • avustaminen hakemusasioissa Maahanmuuttovirastossa
  • avustaminen valitusasioissa hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa

    Ota yhteyttä