Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Perhe- ja jäämistöoikeus


Perhejuristin palvelut

Läheisen kuolema, avioero tai lapsen huoltajuusriita voivat olla raskaita kokemuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asianosaisten elämään. Tällöin lakiasioita ei kannata jäädä miettimään yksin. Lakimiesavustaja huolehtii eduistasi prosessin aikana. Usein etukäteinen varautuminen esimerkiksi testamentin tai avioehdon avulla on kannattavaa. Erilaisia yksilöllisiä ratkaisuja on syytä miettiä oman lakimiehen kanssa. Yksityishenkilöiden kohdalla on tietyissä tilanteissa mahdollista saada yksityinen lakimiesavustaja valtion varoista. Lakimiesavustaja hakee tarvittaessa valtion oikeusapua puolestasi.

Perintöä koskevat ja perheen muut asiakirjat tuovat turvaa tulevaan

Jäämistö- ja perheoikeudellisista asioista on mahdollista määrätä pitävästi erilaisilla asiakirjoilla. Tällaisia asiakirjoja ovat muun ohella testamentti, edunvalvontavaltuutus, avioehto ja tarpeen tullen ositussopimus.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voidaan varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltakirjassa määritellään ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimetään henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa. Edunvalvontavaltuutus helpottaa asioiden hoitoa tilanteissa, joissa valtuutettu ei kykene itse hoitamaan asioitaan. Samalla varmistetaan, että asioiden hoitoon oikeutetaan valtuutetun tahdon mukainen henkilö. Valtuutus on tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa ollakseen pätevä. Edunvalvontavaltuutukseen voi myös halutessaan sisällyttää hoitotahdon.

Oikeanlaisella testamentilla perinnönjättäjä varmistaa, että perintö menee aikanaan hänen haluamilleen tahoille. Testamenttien laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon myös verotusnäkökulmat, ja parhaimmillaan perillisten perintöverotaakkaa on mahdollista keventää. Veroasioista voit lukea laajemmin täältä. Testamentissa perinnönjättäjä voi myös halutessaan määrätä perittävän omaisuuden sen saajan avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle. Testamentin on oltava laissa säädetyllä tavalla määrämuotoinen, jotta se on pätevä. Oikeanlaisen testamentin suunnittelulla saavutetaan perinnönjättäjän tahdon mukainen lopputulos.

Avioehto puolestaan on puolisoiden välinen sopimus siitä, kuinka omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä. Avioehto on mahdollista tehdä myös pelkästään avioerotilanteiden varalle. Hyvin suunnitellussa avioehdossa otetaan huomioon myös verotusnäkökulmat ja tarvittaessa lasten asema. Avioehto on tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa ja se on rekisteröitävä, jotta se on pätevä.

Mikäli avioliitto päättyy avioeroon, on omaisuus tavalla tai toisella jaettava puolisoiden välisessä osituksessa. Usein asian sovinnollinen ratkaisu on molempien osapuolten kannalta paras vaihtoehto. Oikeanlaisella ositussopimuksella puolisoiden omaisuus voidaan jakaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Myös lapsen huoltajuuteen liittyvistä asioista on mahdollista sopia lapsen vanhempien kesken. Tarvittaessa asia voidaan saattaa myös tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä