Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Riita-asiat


Lakimies turvaa oikeutesi riita-asioissa

Erilaiset riidat ja konfliktit voivat liittyä esimerkiksi velka- ja sopimussuhteisiin tai avioliiton päättymiseen. Yritysten kohdalla riidat keskittyvät usein erilaisiin toimeksiantosuhteisiin tai kilpailutilanteisiin. Riidan osapuolen ei kannata jäädä yksin, sillä lakimiesavustajan avulla asiassa on mahdollista hakea päämiehen kannalta edullista sovintoratkaisua. Sovinnolla osapuolet säästävät parhaimmillaan aikaa ja myös prosessi kulut voivat jäädä pienemmäksi kuin tuomioistuinkäsittelyssä. Sovintoon on usein helpompi päästä, mikäli vastapuolen kanssa neuvottelee päämiestä edustava lakimies. Välillä ratkaisua on kuitenkin pakko hakea tuomioistuimesta. Tällöin lakimies on päämiehen tukena puolustamassa tämän oikeuksia koko prosessin ajan.

Tuomioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota omien vaatimusten muotoiluun ja tapahtumafaktojen (oikeustosiseikkojen) oikeaan esitystapaan. Myös asiassa tarvittava ja saatavilla oleva kirjallinen näyttö sekä henkilötodistelu tulee arvioida. Joissain tilanteissa, kuten kiinteistö- tai rakennusriita-asioissa voi olla tarpeen hankkia myös ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja. Lakiasiaintoimistomme perehtyy asiaasi ja siinä kertyneeseen aineistoon, minkä jälkeen lakimies arvioi yhdessä päämiehen kanssa sen, kuinka asiaa on tarkoituksenmukaisinta edistää päämiehen etua ajatellen.

Erityisesti yksityiselämään liittyvissä riitaoikeudenkäynneissä – kuten lapsen huoltajuusriidoissa tai avioeroriidoissa – on usein kyse asianosaisten kannalta raskaista prosesseista, jolloin asiantuntevan lakimiehen apu on tarpeen. Lakimies selvittää tällöin käytettävissä olevat vaihtoehdot ja ajaa päämiehen etua prosessissa. Asiakkaan omaa aikaa ja energiaa jää henkilökohtaisesta elämästä huolehtimiseen.

Riitaoikeudenkäynneissä on tavanomaista, että asiassa järjestetään tuomioistuimen johdolla valmisteluistunto ennen varsinaista pääkäsittelyä. Osapuolten tulee pääsääntöisesti ilmoittaa kaikki todistelu ennen asian valmistelun päättymistä, minkä jälkeen uusiin todisteisiin vetoaminen ei ole enää mahdollista kuin tietyissä poikkeustilanteissa. Riita-asioissa on näin ollen tärkeää olla yhteydessä lakimieheen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta päämiehelle edullisin lopputulos on saavutettavissa. Myös sovinnon mahdollisuuden tiedustelu lakimiehen avustuksella prosessin aikaisessa vaiheessa säästää parhaassa tapauksessa kaikkien asianosaisten aikaa ja kustannuksia.

Riita-asioiden kuluja voidaan usein kattaa oikeusturvavakuutuksesta tai valtion oikeusavusta
Oikeusturvavakuutus kattaa pääsääntöisesti riita-asioista aiheutuneita lakimieskuluja. Yksityishenkilöiden kohdalla on joissain tilanteissa mahdollista kattaa lakimiehen kulut myös julkisesta oikeusavusta. Näissä tilanteissa asianosaisella on oikeus valita yksityinen lakimies hoitamaan asiaa. Lakimiehen palkkio korvataan tällöin osittain tai kokonaan valtion varoista. Teemme tarvittaessa oikeusapuhakemuksen asiakkaamme puolesta.

 

Ota yhteyttä