Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Vero-oikeus

Verotusta on mahdollista optimoida
Avustamme sekä yksityishenkilö- että yritysasiakkaitamme kaikissa verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Usein asioiden ennakollinen hoitaminen on tehokasta, jolloin verotusta on mahdollista optimoida. Verosäästöt voivat olla huomattavia, kun asioihin vaikutetaan ennakolta ja laaditaan asiakkaan kanssa hänen tarpeisiinsa sopiva suunnitelma. Nämä tilanteet voivat koskea esimerkiksi yritysten tai maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksia tai muuta perintöverosuunnittelua. Joissain tilanteissa verotuskohtelu on syytä vahvistaa Verohallinnolta haettavalla ennakkoratkaisulla. Tällöin voi olla kyse esimerkiksi arvonlisäverokohtelun selvittämisestä tai perintö- ja lahjaverotuksesta.

 

Yritys ja yksityishenkilö verotarkastuksen kohteena

Verohallinto suorittaa myös aktiivisesti verovalvontatoimia muun ohella tekemällä verotarkastuksia. Verovelvollisella on verotarkastuksissa laaja selvitysvelvollisuus. Sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä voidaan tarkastaa. Näissä tilanteissa esimerkiksi kirjanpitoaineistoa on pääsääntöisesti toimitettava verotarkastajille. Monesti verotarkastuksissa valvotaan vain verotuksen oikeellisuutta. Joissain tilanteissa kyse voi kuitenkin olla myös talousrikoksiin liittyvästä Verohallinnon ja poliisin esitutkintayhteistyöstä. Näissä, kuten kaikissa muissakin verotarkastustilanteissa, on syytä konsultoida vero-oikeuteen erikoistunutta lakimiestä. Avustamme asiakkaitamme verotarkastusten kaikissa vaiheissa ja huolehdimme tällöin siitä, että verovelvollisen näkökulma otetaan asianmukaisesti huomioon. Verotarkastuskertomukseen kannattaa lähes aina antaa verovelvollisen kirjallinen vastine. Parhaiten tämä tapahtuu lakimiehen avustuksella.

 

Verohallinnon ratkaisuihin voi hakea oikaisua tai muutosta

Verotukseen liittyvä lainsäädäntö on moninaista ja verotarkastuksiin sekä muihin verotustilanteisiin liittyy usein tulkinnallisuuksia. Verohallinnon päätöksiin on myös mahdollista hakea muutosta. Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme verotuksen muutoksenhaussa sekä verotuksen oikaisulautakunnassa että hallintotuomioistuimissa. Verovalitusasioissa on syytä tuoda esiin verovelvollisen kannalta edulliset seikat. Myös verotus- ja oikeuskäytännön tunteminen on tärkeää, sillä siihen on mahdollista vedota verovelvollisen eduksi. Joissain tilanteissa verovelvollisen vilpittömät toimet voivat saada luottamuksensuojaa. Verotukseen erikoistunut lakimies osaa tunnistaa ne seikat, joihin on syytä vedota juuri kyseisen asiakkaan kohdalla. Mikäli asia etenee hallintotuomioistuimeen, on hallinto-oikeuksien ratkaisuihin mahdollista viime kädessä hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.


Verojuristin palvelut

Yksityishenkilöiden ja yritysten veroasioissa kannattaa kääntyä vero-oikeuteen erikoistuneen lakimiehen puoleen ainakin seuraavissa tilanteissa:

  • Verosuunnittelu ja verotuksen optimointi
  • Ennakkoratkaisuhakemukset
  • Arvonlisäverotkohtelun oikeellisuuden varmistaminen
  • Jäämistösuunnittelu ja lahjoitusten toteuttaminen
  • Yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset
  • Verotarkastukset ja verorikosepäilyt
  • Verotuksen muutoksenhaku

Ota yhteyttä