Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Lakimieskulujen kattaminen oikeusturvavakuutuksesta tai valtion oikeusavusta

Monissa asioissa lakimieskulut voidaan kattaa joko oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta.

Oikeusturvavakuutus kattaa usein lakimieskulut erilaisissa riita-asioissa. Vakuutus korvaa monesti esimerkiksi asuntokauppariidasta aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Korvattavia kuluja ovat muun ohella toimenpiteet siitä, kun lakimies neuvoo puhelimitse riita-asiassa etenemisessä ja laatii oikeudenkäyntikirjelmiä tai esiintyy päämiehen puolesta oikeudessa. Kulut voidaan pääsääntöisesti kattaa myös, vaikka riita sittemmin päätyisi sovintoon. Oikeusturvavakuutus kuuluu yksityishenkilöillä monesti kotivakuutukseen. Yrityksillä oikeusturvavakuutukset voivat olla osa vakuutusyhtiöiden tarjoamaa vakuutuspakettia. Oma vakuutusturva kannattaa päivittää oikeanlaiseksi ja niin, että se huomioi riittävästi erilaiset riskit. Laajat oikeusturvavakuutukset kattavat myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja tilanteissa, joissa syystä tai toisesta niitä tulisi vakuutetun maksettavaksi riidan seurauksena. Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole ja asianosainen on pienituloinen, voidaan lakimieskulut joissain tilanteissa kattaa valtion oikeusavusta. Valtion oikeusapua on mahdollista hakea myös vakuutuksen omavastuuosuuteen.


Oikeusturvavakuutus ei pääsääntöisesti kata rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeudenkäyntikuluja. Epäillylle ja syytetylle kustannetaan kuitenkin vakavimmissa rikosasioissa lakimies ensivaiheessa valtion varoista. Myös uhrille voidaan tietyin edellytyksin hakea lakimiesavustaja valtion varoista.

Rikoksen uhrilla eli asianomistajalla oikeusturvavakuutus (sisältyy usein kotivakuutukseen) kattaa pääsääntöisesti lakimieskulut. Tällöin voidaan käyttää avustajana ketä tahansa yksityistä lakimiestä, asianajajaa tai muuta luvan saanutta lakimiestä. Valtion oikeusapu kattaa usein ainakin vakavimmissa rikostyypeissä vakuutuksen omavastuuosuuden. Yksityisten vakuutusten osalta oikeusturvavakuutuksen korvauksen edellytyksenä voi olla se, että uhrilla on vahingonkorvaus- tai rangaistusvaatimuksia rikosasiaan liittyen. Edellytyksenä voi olla myös se, että asia on riitainen, eli asianomistajalla on syytetyn kanssa erilainen näkemys tapahtuneesta tai siihen liittyvistä vaatimuksista.

Selvitämme aina tarvittaessa toimeksiannon aluksi päämiehen mahdollisuuden kattaa kuluja oikeusturvavakuutuksesta tai valtion oikeusavusta.