Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Verohallinto valvoo vuonna 2023 tehostetusti muun ohella some-tuloja

Sosiaalisen median toimijat Verohallinnon tehostetun valvonnan kohteena

Verohallinto on ilmoittanut valvovansa vuoden 2023 aikana tehostetusti muun ohella ravintola-alaa ja erilaisista sosiaalisen median kanavista saatavia tuloja. ”Some-tulojen” valvonta voi kohdistua esimerkiksi ns. influencereihin, tubettajiin, taiteilijoihin, esiintyjiin ja muihin sosiaalisen median vaikuttajiin. Sosiaalisesta mediasta ja erilaisesta alustataloudesta saatavat tulot ovat nousseet yhä useammalle merkittäväksi tulonlähteeksi tai niiden kautta saadaan esimerkiksi sivutuloja.

Monet sosiaalisen median vaikuttajat eivät välttämättä ole kovin hyvin tietoisia saamiensa tulojen, esinelahjojen tai muiden etujen verokohtelusta. Osa sosiaalisen median alalla toimivista yrittäjistä puolestaan on hoitanut veroasiansa hyvin. Osa toimii ammatinharjoittajina (toiminimi) tai oman osakeyhtiön kautta. Verohallinto on avannut oman tiiviisti muotoillun ohjesivun some-tulojen verotuksesta.

Myös ravintola-ala on Verohallinnon valvonnan kohteena vuonna 2023. Työvoimavaltaisella ravintola-alalla esiintyy tyypillisesti myös sosiaalitukien väärinkäyttöä eli joko yrittäjät tai työntekijät vastaanottavat palkkaa pimeästi, ja samaan aikaan nostavat sosiaalitukia. Verohallinto kiinnittää valvonnan yhteydessä huomiota myös sosiaalitukiin ja ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä muille viranomaisille.

Yksityishenkilöiden osalta Verohallinto on tänä vuonna kiinnostunut erityisesti virtuaalivaluuttojen myyntivoitoista, jo edellä mainitusta some-näkyvyydestä saaduista tuloista sekä erilaisten alustojen kautta saaduista tuloista, kuten ruoka- tai tavaralähettinä toimimisesta tai asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta saaduista tuloista. Virtuaalivaluuttojen myynnistä, sometuloista tai alustojen kautta saaduista tuloista pitää itse ilmoittaa Verohallinnolle. 

Lisäksi Verohallinto valvoo tänä vuonna ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamista sijoituksista saatuja tuloja.

Verohallinto kiinnittää valvonnassaan huomiota sekä uusiin että ennestään tunnettuihin veroriskeihin tai ilmiöihin. Yrityksen tai henkilön valikoituminen verovalvonnan kohteeksi riippuu muun muassa riskiarviosta.

– Analysoimme ja vertailemme meille eri lähteistä tulevia tietoja ja valitsemme valvottavat kohteet niiden perusteella. Kevyempiä ohjaavia toimenpiteitä teemme sellaisiin kohteisiin, joissa valvonnan näkökulmasta on kyse pienistä rikkeistä tai selvästi tulkinnallisista asioista. Teemme paljon myös neuvontatyötä ja ohjaamme asiakkaita toimimaan oikein. Varsinaiset verotarkastukset pystymme näin suuntaamaan kohteisiin, joissa niistä on suurin hyöty, kertoo Verohallinnon ohjaus- ja valvontajohtaja Marko Myllyniemi Edilex-uutispalvelun artikkelissa.

Sosiaalisen median ja muun alustatalouden toimijoiden kannattaa jo ennakolta kääntyä verojuristin puoleen, jotta mahdollisilta negatiivisilta veroseuraamuksilta vältytään. Verojuristin puoleen on syytä kääntyä myös jos verovelvollinen joutuu verotarkastuksen kohteeksi. Ilmoittamattomien tulojen osalta Verohallinto tekee pääsääntöisesti verotuksen oikaisut verovelvollisen vahingoksi, jolloin maksamattomat verot tulee suorittaa korkoineen ja mahdollisine rangaistusluonteisine veronkorotuksineen. Vakavimmissa asioissa asia voi edetä veropetosasiana rikosprosessiin. Mahdollisen rikosepäilyn muodostuessa ja esitutkinnan alkaessa verovelvollisella on oikeus lakimiehen apuun omassa puolustuksessaan.

 

Verovelvollisuus koskee kaikkia tuloja – myös esimerkiksi OnlyFansin kautta saatuja tienestejä

YLE uutisoi 17.4.2023, että peräti 70 prosenttia OnlyFansa-alustan kautta tuloja saaneista Suomessa verovelvollisista on jättänyt tulot ilmoittamatta veroilmoituksellaan. YLE:n mukaan Verohallinto on myös saanut paljon OnlyFans-esiintyjiin liittyviä ilmiantoja. Verohallinto on pyytänyt tietopyynnöllä OnlyFans-alustan hallinnoimalta taholta tiedot suomalaisille maksetuista korvauksista. Näihin tuloihin liittyen onkin aloitettu jo useita verotarkastuksia. Pääsääntöisesti on verovelvolliselle edullisempaa hoitaa asiat kuntoon ennakolta ennen valvontatoimien kohteeksi joutumista. Mikäli verotarkastus on kuitenkin jo aloitettu, on tällöin ensiarvoisen tärkeää konsultoida asiaan perehtynyttä verojuristia. Ilmoittamattomista tuloista ja maksamatta jääneistä veroista voi olla seurauksena myös rikosprosessi ja poliisin esitutkinnan käynnistäminen.

On myös syytä ottaa huomioon, että Verohallinnon päätöksiin on mahdollista hakea tarpeen mukaan oikaisua. Asian voi viedä myös hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Veroasioiden muutoksenhaku on pääsääntöisesti salassa pidettävää eli ei-julkista, toisin kuin rikosasioiden käsittely. Verovalitusasioissa on syytä konsultoida verojuristia parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Ennen YLE:ä Verohallinnon vuoden 2023 valvonnan painopistealueista kertoi muun ohella Edilex.fi (artikkeli 6.2.2023).

Toimistomme avustaa mielellään myös kaikkia sosiaalisen median vaikuttajia heidän veroasioissaan. Meihin voit ottaa yhteyttä luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä. Yhteystiedot löydät täältä.

 

Päivitetty 24.4.2023

 

 

 

vero